Uluslararası Awi Şirketi’nin,iş sektörü,kar götmeyen eğitimsel ve akademik kurumlardaki tüm istişari ve idari çalışmalarda hizmet sunan ,tecrübe sahibi, uzman ve destekleyici bir grubu bulunmaktadır. Danışmalık alanlarından:

- Pazarlama Danışmanlığı:Pazarlama çalışmaları çok geniş bir alandır. Dolayısıyla AWI International Şirketi, ürünlerle ilgili tüm pazarlama hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı pazarlama araştırmaları ve inceleme çalışmaları sunmaktadır.şirket bu hizmetleri her bir pazarlama elemenetlerine bütün halinde veya kısmen uygulamaktadır.(üretim, fiyatlandırma, tanıtım, dağıtma ve satma) tam veya kısmi olarak uygulamaktadır.

- İdari Danışmanlık:Hedefe ulaşabilmek ve başarıyı elde etmek için kurumlardaki idari çalşmaların önemini göz ardı edemeyiz.çünkü uygun planlama ve uygun yapıyı blirleme ve de işleyişi kolaylaştırma aşamaları bu başarıların devamlılığında önemli rol oynar. Awi international şirketi müşterilerine bütün halinde , bölüm veya işlem olarak her türlü idari desteği sunabilmektedir. Bu idari danışmaları mevcut veya kuruluş aşamasında olan kurluşlara ve bireysel çalışmalara sunabilmektedir.

Şirketin müşterileri için düzenlediği idari çalışmalar:
• İdari yapıları.
• Üretim bölümleri.
• Destek bölümleri(mali, lojistik ve satınalma, insan kaynakları, denetim ve değerlendirme…).

- Muhasebe ve mali hizmetler:AWI International Şirketi, tüm müşterilerine açılış ve kapanış bütçesi hazırlaıklarından oluşan mali ve muhasebe hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca mali hesaplama ve raporlama sistemi hazırlığı ve hesapların aylık kontrol hizmetini de sunmaktadır.

- Ekonomik fizibilite çalışmaları.

- Sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık hizmeti.